ఎవరికి తెలుసు? ఐఫోన్‌లో అత్యవసర సంప్రదింపు సమాచారాన్ని ఎలా కనుగొనాలి

ఎవరికి తెలుసు? ఐఫోన్‌లో అత్యవసర సంప్రదింపు సమాచారాన్ని ఎలా కనుగొనాలి

ఒకవేళ పారామెడిక్ మీ ఐఫోన్‌లోకి ఎలా హ్యాక్ చేయగలరని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? బాగా, వారికి ఇది నిజంగా అవసరం లేదు. బహుశా ఇది మాకు క్రొత్తది మాత్రమే కావచ్చు, కానీ ఇది గత వారం మేము నేర్చుకున్న మేధావి ట్రిక్: మీ ఫోన్ లాక్ అయినప్పుడు, మీ పాస్‌కోడ్ స్క్రీన్ పొందడానికి ఎడమ వైపుకు స్వైప్ చేయండి. “అత్యవసర” పై క్లిక్ చేయండి మరియు మీరు ఫోన్ ప్యాడ్ మరియు “* మెడికల్ ఐడి” తో తక్కువ ఎడమ చేతి మూలలో స్క్రీన్ చూస్తారు. ప్రతి ఐఫోన్‌తో ముందే లోడ్ చేయబడిన మీ ఆరోగ్య అనువర్తనంలో మీరు సంబంధిత సమాచారాన్ని పూరించవచ్చు. దీనికి ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది.